Copyright 2019 - Parafia pw. św. Wawrzyńca
Intencje mszalne

Intencje mszalne

 

     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 

I N T E N C J E   M S Z A L N E

18.08.2019 – 25.08.2019

g m