Copyright 2019 - Parafia pw. św. Wawrzyńca
Intencje mszalne

Intencje mszalne

 

     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 

I N T E N C J E   M S Z A L N E

17.02.2019 – 24.02.2019

g m