Copyright 2019 - Parafia pw. św. Wawrzyńca
sobota, 17 listopad 2018 19:47

Intencje mszalne

 

I N T E N C J E   M S Z A L N E

09.06.2019 – 16.06.2019

 

DZIEŃ

Godzina i INTENCJA

 

9.06.2019

Zesłanie

Ducha

Świętego

7.30

w rocz. urodzin Pawła – z podz. za otrz. łaski; z prośbą o Boże błog.i wstawiennictwo NMP

 

10.00

w intencji Bractwa Kurkowego

 

18.00

+ Katarzynę, Piotra, Władysława; za zm. z rodzin Sobczaków,   Porwichów i Morawskich

 

10.06.2019

Matki Kościoła

 

7.30

w 40 rocz. urodzin Wandy – z podz. za otrz. łaski; z prośbą o Boże błog. i wstawiennictwo NMP – od rodziców i rodzeństwa

 

10.00

w 18 rocz. urodzin Jakuba – z podz. za otrz. łaski; z prośbą o Boże błog., dary Ducha Św. i wstawiennictwo NMP

 

18.00

+ Henryka Piechowiaka – od wnuczki Patrycji z mężem i córką   Aleksandrą

 

11.06.2019

Wtorek

7.00

+ Ferdynanda Stadlera /5 rocz. śm./

 

18.00

+ Kazimierza, Annę, Wiktora, Karwalów; Stanisławę, Ludwika

   Kalembów

+ Kazimierę, Stanisaława, Ryszarda i Jerzego Beszterdów

 

12.06.2019

Środa

7.00

w int. wynagradzającej Niepokalanemu Sercu NMP za grzechy własne

i całego świata

 

18.00

+ Hannę Stankowską – od współpracowników firmy „Postęp”

+ Mikołaja Siminiaka – od sąsiadów z ul. Brzozowej

 

13.06.2019

Czwartek

7.00

+ Stanisława Sobiło i za zmarłych z rodziny – int. od córki i wnuków

 

18.00

+ Romualda Halfara /9rocz. śm./ i za zm. z rodz. Halfarów, Musiałów  i Grześkowiaków

+ Irenę, Kazimierza Piaskowskich i za zm. z rodziny Tomczaków

 

14.06.2019

Piątek

 

7.00

+ Tadeusza Karasińskiego – od brata Jana

 

18.00

+ Czesława Smętka /2 rocz. śm./; Gabrielę, Jana Smętków i za zm. z rodziny

***

 

 

 

15.06.2019

Sobota

 

 

7.00

+ Jerzego Zegana – od Joanny Sławińskiej

 

15.00

msza ślubna

 

16.00

msza ślubna

 

18.00

+ Romana Barłóg /17 rocz. śm./; Edwarda Miężał

 

+Andrzeja Szymczaka; Mariannę, Czesława Rybarczyk;   Teodozję Szymczak

 

 

16.06.2019

Trójcy

Przenajśw.

 

 

7.30

+ Marcina Korbanka /10 rocz. śm./; Gertrudę, Andzreja, Jerzego

   Kozłowskich

 

10.00

***

 

11.30

z podz. za otrz. łaski i błog. Boże w rodzinie – z prośbą o zdrowie i opiekę MB dla całej rodziny

 

18.00

+ Marcina, Piotra Jakóbczyk i za zm. z rodziny

 

g m