Copyright 2019 - Parafia pw. św. Wawrzyńca
sobota, 17 listopad 2018 19:47

Intencje mszalne

 

I N T E N C J E   M S Z A L N E

14.04.2019 – 21.04.2019

 

DZIEŃ

GODZINA

INTENCJA

 

 

 

 

14.04.2019

Niedziela

Palmowa

 

 

 

  7.30

 + Ilonę Bańdurską /1 rocz. śm./ - od Ewy z rodziną

 

10.00

 + Barbarę, Franciszkę, Mieczysława Pieprzyk; Halinę, Zbigniewa,

   Henryka Kupków; Teresę, Edmunda Jabłońskich

 

11.30

a/+ Za zmarłych z rodzin

b/+ Lidię, Władysława i za zm. z rodzin

 

15.00 Gorzkie Żale

+ Marię, Katarzynę, Piotra Nęcka

 

18.00

+ Jerzego, Pawła, Władysławę, tadeusza, Franciszka, Mariannę  

   Przewoźnych; za wszystkich zmarłych z rodz. Przewoźnych

   i Ks. Andrzeja Zakrzewskiego,

 

15.04.2019

Poniedziałek

7. 00

+ Włodzimierza Maćkowiaka i za zm. z rodziny

 

18.00 + Katarzynę, Franciszka, Henryka Skórów; Apolonię Fahner;

   Walentego, Ireneusza Buda

+ Za zm. z rodzin Halaszów, Dziurlejów i Musiałów

 

16.04.2019

Wtorek

  7.00

+ Katarzynę, Sylwestra i za zm. z rodziny

18.00

+ Jan Dobrzyński – od córki Ewy z mężem i dziećmi

+ Henryka Piechowiaka – od rodziny Maciejewskich

 

17.04.2019

Środa

  7.00

+ Bernarda i Bożenę Bilewskich

 

18.00

o umocnienie duchowe i odnowę parafii

+ Krystynę Faberską – od X Róży Matek Różańcowych z Chełmna

 

ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE

 

18.04.2019

Wielki

Czwartek

 

18:00

 

+ Kazimierza i Tadeusza Szukałów oraz Leszka Korpika

19.04.2019

Wielki

Piątek

 

18:00

 

 

L I T U R G I A

20.04.2019

Wielka

Sobota

 

20:00     a/

              b/

 

+ Joannę Majchrzak i za zm. z rodzin Majchrzaków i Korbanków

+ Kazimierza i Tadeusza Szukałów oraz Leszka Korpika

 

 

21.04.2019

Wielkanoc

 

 

  6.00                  

za Parafian

 

10.00

za żywych i zmarłych członków 3 Róży Różańcowej

 

11.30

+ Jerzego, Leona, Bronisławę Kubiak

 

18.00

+ Mariana, Esterę, Salomeę, Antoniego Przewoźnych i za zm.

   z rodziny;Anielę, Władysława Rybackich

 

 

g m