Copyright 2019 - Parafia pw. św. Wawrzyńca
środa, 27 styczeń 2016 20:29

Zapis historyczny poświęcony pamięci naszych duszpasterzy

Drodzy parafianie!

 

Zapis historyczny, który tutaj umieściłem jest poświęcony pamięci
naszych księży proboszczów.
Dzięki tym zapiskom mamy możliwość
  zagłębienia się w tajniki życia naszych duszpasterzy.
To Oni w księgach parafialnych pieczołowicie zapisywali chrzty,
śluby i zgony naszych bliskich, a niejednokrotnie spisywali
również wydarzenia i historię parafii.
Przyjrzyjmy się ich życiu.

 

 

HISTORIA PARAFII p.w. ŚWIĘTEGO WAWRZYŃCA W PNIEWACH

DZIAŁ:
PROBOSZCZOWIE

OPRACOWAŁ:
Mirosław Miałkas

NA PODSTAWIE DOKUMENTÓW Z ARCHIWUM ARCHIDIECEZJI POZNAŃSKIEJ:
( PRACE BĘDĄ KONTYNUOWANE I TREŚCI UZUPEŁNIANE)

 

 1.Józef Waleński– urodzony w 1822 r.,
święcenia kapłańskie 1849 r.
proboszcz od 1858-1893 r.

 

2.Od 1893 -1904 – brak wzmianki o proboszczu

 

3.Wincenty Miśkiewicz -  urodzony  01.07.1867 r. ,
święcenia kapłańskie 05.03.1893 r. ,
zmarł w Pniewach 26.04.1940 r.

Ksiądz Wincenty od 6.03.1893 - 26.03.1894 r był wikariuszem
parafii św. Wawrzyńca w Pniewach .
Dalsze jego losy są nieznane, wiemy jednak, że został proboszczem
naszej parafii od 1904 i pełnił tą funkcję do 1938r. czyli przez 34 lata.

 

4.Okres międzywojenny - brak danych w Archiwum

5.Stanisław Matuszczak - urodzony: 06.09.1902 r.
  zmarł: 01.04.1985 r.
proboszczem w naszej parafii od 1945-1954 r.

Ksiądz prałat Stanisław Matuszczak był długoletnim ostrowskim proboszczem.
Urodził się 6 września 1902 roku w Krępie koło Ostrowa.
Był synem Józefa, kierownika wodociągów miejskich i Katarzyny z domu Kaźmierczak.
Po ukończeniu sześcioklasowej szkoły powszechnej na Krępie w roku 1914
rozpoczął naukę w Gimnazjum Męskim w Ostrowie.
Aktywnie udzielał się w pracach Towarzystwa Tomasza Zana.
W powstaniu wielkopolskim brał udział jako członek drużyny gońców
Towarzystwa Młodzieży ,,Pogotowie’’. Podczas wojny polsko – bolszewickiej
1920 roku służył jako ochotnik – harcerz  w kompanii telegraficznej w Poznaniu.

Świadectwo dojrzałości  uzyskał  w roku 1922. W tym samym roku rozpoczął
studia inżynierskie na Politechnice Gdańskiej, ale już na drugim semestrze
zmienił kierunek kształcenia i podjął studia filozoficzne,
a następnie teologiczne w Poznaniu i Gnieźnie.
Święcenia kapłańskie ks. Stanisław Matuszczak
przyjął w dniu 3 marca 1928 roku.

Był wikariuszem  w Śremie i w Kolegiacie św. Marii Magdaleny w Poznaniu.
Pełnił funkcję sekretarza generalnego Katolickiego Związku Robotników Polskich
w Poznaniu. Od 1930 roku był członkiem Kolegium Mansjonarzy,
zrzeszającego kapłanów pełniących wyznaczone funkcje duszpasterskie
i liturgiczne przy katedrach, kolegiatach i znaczniejszych parafiach.
W 1937 roku przebywał  w Austrii i Szwajcarii,
gdzie zapoznał się z metodami pracy tamtejszych organizacji robotniczych.
W dniu 9 grudnia 1939 roku został aresztowany przez Niemców.
Początkowo trafił do obozu przejściowego w Kazimierzu Biskupim.
Potem osadzony został kolejno w obozach koncentracyjnych w Gusen i w Dachau,
gdzie przebywał od dnia 8 grudnia 1940 roku.
Otrzymał tam numer obozowy 21976.
Po zakończeniu wojny ks. Stanisław Matuszczak powrócił do kraju
i został proboszczem
w Pniewach. Pełnił tam posługę przez niespełna dziewięć lat.

W latach 1954-1981 był proboszczem parafii farnej pod wezwaniem
św. Stanisława Biskupa w Ostrowie. W latach 1963-1969 pełnił funkcje dziekana.
W roku 1959 otrzymał godność tajnego szambelana papieskiego,
a w roku 1977 – prałata honorowego papieskiego.
Z inicjatywy księdza Stanisława  Matuszczaka w ostrowskiej farze pojawiły się
dwa nowe dzwony na miejsce tych, które zostały zrabowane
i wywiezione z naszego miasta przez hitlerowców.
Dzwony te służą do dziś obecnie w parafii konkatedralnej,
dawnej farze. Ks. Stanisław Matuszczak zmarł w dniu 1 kwietnia 1985 roku
w Ostrowie Wielkopolskim, w wieku 82 lat.
Spoczywa na cmentarzu przy ulicy Limanowskiego.


  6. Edmund Lewandowski - proboszczem od 1954-1965

 Pierwsze wzmianki o księdzu Lewandowskim pochodzą z 1897,
w tym roku przyszedł na świat. .

Święcenia kapłańskie przyjął 14.06.1919 r., po których został skierowany do pracy
na parafię w Szamotułach jako wikariusz.

Dalszej wzmianki nie zanotowano.

Parafię św.Wawrzyńca obejmuje w latach 1954 – 1965

 

7. Marian Maciejewski

Święcenia kapłańskie przyjął 30.05.1953r. w Poznaniu

Urodził się dnia 25 marca 1926 roku w Poznaniu.
Był najstarszym z sześciorga rodzeństwa w rodzinie kupieckiej.
Zdał egzamin dojrzałości w Liceum im. Paderewskiego w Poznaniu
i  odbył studia filozoficzno – teologiczne w Arcybiskupim Seminarium Duchownym
w Gnieźnie i w Poznaniu.
W dniu 30 maja 1953 roku przyjął święcenia kapłańskie.
Podejmuje pracę wikariusza w Rogoźnie, potem w Gostyniu.
Od roku 1956 jest wikariuszem parafii Katedralnej w Poznaniu.
Pełnił jednocześnie obowiązki kapelana i sekretarza
ks. biskupa Franciszka Jedwabskiego.
W roku 1965 zostaje proboszczem parafii św. Wawrzyńca w Pniewach.
Ta parafia była jego pierwszą i jedyną placówką proboszczowską,
której służył przez 33 lata.
Zmarł w Szamotułach dnia 31 stycznia 1998 roku w 72 roku życia i 45 roku kapłaństwa.

 

8. Edward Przybylak

Urodził się dnia 17 lipca 1946 w Lesznie jako trzecie dziecko Leona,
pracownika fizycznego i Teresy z d. Krajewskiej.Po ukończeniu szkoły podstawowej
i Zasadniczej Szkoły Handlowej podjął naukę w Technikum Ekonomicznym,
dla pracujących kończąc ją maturą w 1967 roku, równocześnie pracując
w Rejonie Dróg Publicznych w Lesznie. Podjął następnie studia
w Seminarium Duchownym w Poznaniu i przyjął święcenia kapłańskie
dnia 24 maja 1973 roku w Katedrze Poznańskiej.
Z dniem 30 czerwca 1973 roku  został skierowany jako wikariusz
do parafii w Krobi. Po dwóch latach z dniem 15 czerwca 1975 roku
został powołany na wikariat w parafii Bukowiec,
później od 21 czerwca 1977 roku do parafii pw. św. Anny w Poznaniu.
Od 4 stycznia 1982 dodatkowo był kapelanem
Szpitala Położniczo – Ginekologicznego w Poznaniu.
W maju 1980 roku uzyskał licencjat teologii na
Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu.
Z dniem 1 lipca 1983 roku został powołany na wikariat do parafii
pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Śremie.
Po krótkim pobycie z dniem 23 maja 1984 roku został mianowany
tymczasowym administratorem parafii
pw. Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej w Baszkowie,
a 15 października tegoż roku proboszczem.
Z dniem 1 lipca 1992 roku objął parafię pw. Najświętszej Maryi Panny
Wspomożycielki Wiernych w Szamocinie.
Dnia 20 lutego 1998 roku objął parafię pw. św. Wawrzyńca w Pniewach
zostając równocześnie dziekanem dekanatu.
Dnia 22 grudnia 1999 roku został mianowany
kanonikiem honorowym Prześwietnej Kapituły Metropolitalnej w Poznaniu.
Zmarł 10 maja 2000 roku.

 

Ksiądz Edward Przybylak
(1946 - 2000)
( za "Wspomnienia o ks.E. Przybylaku" Kuria, Poznań )

         Ksiądz Edward Przybylak urodził się dnia 17 lipca 1946 roku w Lesznie jako trzecie dziecko Leona, pracownika fizycznego i Teresy z d. Krajewskiej. Ochrzczony został 11 sierpnia w kościele parafialnym pw. św. Mikołaja. Po ukończeniu szkoły podstawowej i Zasadniczej Szkoły Handlowej podjął naukę w Technikum Ekonomicznym dla pracujących wieńcząc ją maturą w 1967 r., równocześnie pracując w Rejonie Dróg Publicznych w Lesznie.
Zgłaszając się w tymże roku do Arcybiskupiego Seminarium
Duchownego w Poznaniu wyznał: od kilku lat pragnę służyć ludziom w drodze do zbawienia.
Przez studia seminaryjne chcę się przygotować do tej służby. Rektor kościoła pw. św. Jana, położonego na terenie parafii zamieszkania Edwarda, ks. Leon Adamczyk, tak napisał: ujmuje otoczenie grzecznością, pracowitością, ceni swoich rodziców. Potrafił swoje pragnienie kapłaństwo chować w tajemnicy. Z myślą o kapłaństwie kończył zaocznie technikum ekonomiczne.
 A rektor Seminarium Duchownego ks. Władysław Pawelczak zaznaczył: kandydat robi miłe
i sympatyczne wrażenie. Spokojny, miły, opanowany. Na pytania odpowiadał szczerze.
          Wrodzone i wyniesione z domu rodzinnego cechy Edward rozwijał w ciągu lat studiów
i formacji seminaryjnej. Świadczą o tym świadectwa wystawiane przez proboszcza parafii św. Jana w Lesznie. Ks. Proboszcz Kazimierz Pietrzak tak pisał m. in. przed jego święceniami kapłańskimi: w tym czasie był bardzo aktywny… Cieszył się bardzo dobrą opinią, a obecnie, przed prymicjami, jeszcze więcej zyskuje sobie wśród parafian.
         Święcenia kapłańskie Edward przyjął z rąk Księdza Arcybiskupa Antoniego Baraniaka dnia 24 maja 1973 roku w Katedrze Poznańskiej.
          Z dniem 30 czerwca 1973 roku ks. Edward Przybylak został skierowany jako wikariusz
do parafii w Krobi. Po dwóch latach z dniem 15 czerwca 1975 r. został powołany na wikariat
w parafii Bukowiec, a później od 21 czerwca 1977 r. do parafii pw. św. Anny w Poznaniu.
Od 4 stycznia 1982 r. dodatkowo był kapelanem Szpitala Położniczo-Ginekologicznego
w Poznaniu. W tym czasie dnia 11 marca 1980 r. uzyskał licencjat teologii
na Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu.
W związku z przygotowaniami do egzaminu proboszczowskiego o jego pracy dnia 9 października 1980 r. tak pisał dziekan dekanatu, ks. Józef Jasiński: dał się poznać jako gorliwy i pełen inicjatywy duszpasterz. Jest duszpasterzem akademickim i młodzieży pracującej. Życie prowadzi wzorowe. Z kapłanami i wiernymi współpracuje harmonijnie. Mogę mu wystawić bardzo dobre świadectwo z życia i pracy.
         Z dniem 1 lipca 1983 r. ks. Edward został powołany na wikariat do parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Śremie. Po krótkim pobycie z dniem 23 maja 1984 r. został mianowany tymczasowym administratorem parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej w Baszkowie, a 15 października tegoż roku proboszczem. Pełnił również obowiązki kapelana Domu Pomocy Społecznej. Był wizytatorem katechetycznym dekanatu krotoszyńskiego oraz Przewodniczącym Zespołu Synodalnego złożonego z
przedstawicieli parafii Baszków, Lutogniew i Wyganów. Pełen entuzjazmu dał się poznać jako wnoszący życie. Podejmował szereg inicjatyw zmierzających do ożywienia udziału wiernych,
a zwłaszcza dzieci i młodzieży w Eucharystii, nabożeństwach związanych z przeżywanymi okresami liturgicznymi, życiem parafii. Przywiązywał wagę do rozśpiewania parafii. Szczególną troską otaczał ludzi chorych i starszych w Domu Pomocy Społecznej. Zawsze szczery i gościnny dążył do ożywienia spotkań kapłanów w
dekanacie. Urządził salki katechetyczne, odnowił dom parafialny, probostwo i uporządkował jego otoczenie, rozpoczął remonty kościoła parafialnego wyposażając go także w różne paramenty liturgiczne.
          W Baszkowie ks. Edwarda Przybylaka zastał nowy podział administracyjny Kościoła
w Polsce. Po pismach skierowanych 23 kwietnia 1992 r. do Księdza Biskupa Kaliskiego Stanisława Napierały i dnia 3 maja do Księdza Arcybiskupa Metropolity Poznańskiego Jerzego Stroby
z dniem 1 lipca 1992 r. został inkardynowany do Archidiecezji Poznańskiej. Tak uzasadniał wolę powrotu: Z Archidiecezją Poznańską jestem związany od urodzenia. Z tym regionem jestem związany emocjonalnie i kulturowo.
          Z dniem 1 lipca 1992 r. objął parafię pw. Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych w Szamocinie w dekanacie chodzieskim. Pełnił równocześnie w dekanacie obowiązki notariusza i wizytatora katechetycznego. Podobnie jak wcześniej z całym dynamizmem przystąpił do pracy. Do inicjatyw dotychczas podejmowanych dodawał nowe. W soboty i święta maryjne zaprowadził apele maryjne przy grocie położonej w pobliżu kościoła parafialnego, organizował pielgrzymki do sanktuariów. Lekcje
religii w szkole związały go jeszcze ściślej z gronem pedagogicznym i rodzicami. Widzialnym znakiem zaangażowania był kapitalny remont kościoła Matki Bożej, kaplicy filialnej w Helidorowie, remont probostwa, prace na cmentarzu grzebalnym i rozpoczęty remont kościoła filialnego świętych Apostołów Piotra i Pawła. Cieszył się nowymi i dbał o rozwój powołań kapłańskich
i zakonnych. Wyrazem uznania dla postawy i podejmowanych działań było coraz szersze włączanie się w jego inicjatywy wiernych oraz
uznanie i odznaczenia przyznawane przez władze samorządowe.
          Dnia 20 lutego 1998 r. objął parafię pw. św. Wawrzyńca w Pniewach zostając równocześnie dziekanem dekanatu. Wierny pierwotnemu pragnieniu i nieustannie niespokojny co jeszcze może zrobić dla Boga i ludzi, podobnie jak wcześniej, pogłębiał sprawdzone i rozwijał nowe inicjatywy duszpasterskie. Przeprowadził kapitalny remont probostwa i zadbał o jego otoczenie oraz rozpoczął prace remontowe w kościele parafialnym. Kreślone plany przerwała choroba.
Od dnia 13 października 1999 r.
przebywał w Klinice Akademii Medycznej w Poznaniu. Do ostatnich chwil życia zabiegał, by jego choroba nie wprowadziła osłabienia działań w życiu parafialnym. Dbał, by wszystko nadal odbywało się według wcześniejszego porządku i zgodnie z założonymi planami.
          Cechami, które ułatwiały ks. Edwardowi współpracę z parafianami i kapłanami były życzliwość, szczerość, uprzejmość, kontaktowość, gościnność i towarzyskość, takt i pragnienie sprawiania drugim radości. Dał się poznać jako kolega i przyjaciel, w którym nie było podstępu, na którego można było zawsze liczyć. Stąd odpowiedzią wiernych na jego postawę ludzką
i kapłańską podczas choroby były modlitwy i liczne Msze św. odprawiane we wszystkich parafiach, w których pracował.
          Dnia 22 grudnia 1999 r. został mianowany kanonikiem honorowym Prześwietnej Kapituły Metropolitalnej w Poznaniu.
          Zmarł 10 maja 2000 r. Uroczystemu wprowadzeniu zwłok do kościoła parafialnego
w Pniewach dnia 12 maja przewodniczył Ksiądz Arcybiskup Metropolita Juliusz Paetz. Kazanie wygłosił Ksiądz Infułat Antoni Ważbiński. Następnego dnia Mszy świętej oraz uroczystościom pogrzebowym na cmentarzu parafialnym przewodniczył Ksiądz Biskup Zdzisław Fortuniak,
a kazanie wygłosił Ksiądz Kan. Jan Szpet.
Uroczystości zgromadziły bardzo liczne grono kapłanów i wiernych.


Słowo Księdza Arcybiskupa Metropolity Poznańskiego Juliusza Paetza wygłoszone
w Pniewach po Mszy świętej pogrzebowej 12 maja 2000 roku nad trumną
śp. Księdza Edwarda Przybylaka


         Umarł dobry kapłan. Dobry pasterz. Dobry człowiek. Pracowity, pełen inicjatyw,
rozglądał się stale, co by tu ulepszyć, udoskonalić, jak lepiej służyć Bogu i ludziom.
          Jako wikariusz był współpracownikiem rzetelnym, zgodnym, uprzejmym dla ludzi, pozytywnie nastawionym do świata.
          Jako proboszcz w Baszkowie koło Krotoszyna, potem w Szamocinie
i ostatnio niestety tak krótko tutaj, w Pniewach, działał gorliwie, wzorowo, przykładnie.
Nie oszczędzał się. Dzięki temu miał oparcie u wiernych i cieszył się uznaniem biskupów.
Za całokształt postawy kapłańskiej i pracę duszpasterską odznaczyłem Księdza Edwarda, proboszcza i dziekana pniewskiego kanonikatem honorowym Kapituły Katedralnej Poznańskiej.
          Dzisiaj, w zadumie i szczerym żalu żegnam Cię, Bracie, i dziękuję Ci w imieniu Kościoła za wszystko, coś w swym życiu dokonał na chwałę Bożą i na pożytek powierzonych Ci owczarni.
          Pragnę złożyć także serdeczne podziękowanie Panom Profesorom, Docentom i Doktorom Szpitala Klinicznego przy ul. Przybyszewskiego w Poznaniu, za ich troskliwość i wytrwałą opieką nad Księdzem Edwardem. Dziękuję całemu personelowi i siostrom pielęgniarkom i wszystkim osobom, zajmującym się chorymi. Bóg zapłać!
          Poczuwam się też do obowiązku tym, którzy wiernie stali przy Księdzu zarówno w chwilach radosnych, jak szczególnie w długiej, ciężkiej chorobie, która była próbą charakteru dla cierpiącego kapłana i próbą wierności dla tych, którzy przy nim stali.
          Modlę się wraz z Wami, najbliższa Rodzino Zmarłego i z Wami, parafianie pniewscy,
tak ciężko doświadczeni śmiercią pasterza. Proszę Boga o wieczny pokój dla wiernego sługi.

          Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie
          A światłość wiekuista niechaj mu świeci"  Amen

 

9. Piotr Mamet

 

Pochodzi z Wielkopolski, urodził się 30 lipca 1951 roku.

Od 3 czerwca 2000 do 31 czerwca 2013 r. proboszcz parafii św. Wawrzyńca w Pniewach.

Od 1 lipca 2013 roku został skierowany do parafii św.Krzyża w Szamotułach.

 

10. Marek Szukalski - ówczesny proboszcz

Święcenia kapłańskie - 21.05.1981r

Arcybiskup Metropolita Poznański Stanisław Gądecki mianował
z dniem 1 lipca 2013r. księdza Marka Szukalskiego
(od 2004 roku pełnił obowiązki proboszcza Parafii pw. św. Mikołaja w Krzywiniu) proboszczem Parafii pw. św. Wawrzyńca w Pniewach

 

Więcej w tej kategorii: « ks. Jan Majchrzak
g m