Copyright 2019 - Parafia pw. św. Wawrzyńca
Grupy duszpasterskie

Grupy duszpasterskie

  

Święty Augustyn:

Ludzie nauczcie się śpiewać i tańczyć,
bo Aniołowie w Niebie nie będą wiedzieli, co z Wami zrobić
” ;-)


Zapraszamy dzieci pragnące śpiewać na większą chwałę Pana.
Zapisy u s.Magdaleny

 

 

achola 

www.erm-pniewy.blogspot.com

 

                                                       

  

               Odpowiedzialni za całość wspólnoty Rodziny Różańcowej

                  przy parafii Św. Wawrzyńca w Pniewach:

                Nadzelator:     Judek Tomasz       Tel.   512  455  700

                Z – ca  NadzelatoraStoińska  Kazimiera     Tel.  61  29  10  605

                    Opiekun  Parafialny:   Ks. Szukalski Marek proboszcz

Apostolstwo Dobrej Śmierci zostało założone w styczniu 2001 roku. W obecnej chwili należy do niego 30 osób.

Króluj nam Chryste! Zawsze i wszędzie!
To nasze rycerskie hasło!


Kim jesteśmy?

 • Jesteśmy międzynarodową wspólnotą dzieci i młodzieży, która pragnie poznawać Chrystusa ukrytego w Eucharystii.
 • Stajemy się prawdziwymi chrześcijanami dzięki głębokiej więzi z Jezusem- Hostią.
 • Źródłem naszego życia, naszej nadziei i radości jest Eucharystia. Czerpiemy z niej światło i moc, by wnosić pokój do naszych domów, szkół i przyjaźni.
 • Uczymy się wzrastać w miłości oraz kochać ludzi tak, jak Bóg nas umiłował.
 • Owocami naszej relacji z Chrystusem dzielimy się z tymi, których On stawia na naszej drodze.
 • Jako młodzi uczniowie Jezusa budujemy swoje życie na silnym fundamencie, jakim jest Słowo Boże.
 • Idziemy w świat z uśmiechem na twarzy, by otwierać innym drogę do Boga, który nadaje sens i piękno naszemu życiu.

Cele ERM-u

 • Wdrażać dzieci do czynnego udziału we Mszy św. oraz innych form kultu Eucharystii;
 • Ukazać Jezusa Eucharystycznego jako Przyjaciela;
 • Rozbudzić w dziecku pragnienie modlitwy i nauczyć różnych jej form;
 • Rozwijać postawy eucharystyczne: współofiarowania, postawę wobec Słowa Bożego, postawę jedności i miłości oraz wdzięczności;
 • Uczyć dzieci systematycznej pracy nad sobą;
 • Pogłębiać więź dzieci z Kościołem i zaprawiać do apostolstwa.

Więcej na temat ERM-u można przeczytać tutaj
Osoby zainteresowane wspólnotą Eucharystycznego Ruchu Młodych w naszej parafii mogą kontaktować się z s. Magdaleną Sitkowską

Strona ERM-u i scholii w nasze parafii, gdzie znajdziecie aktualne inforamcje www.erm-pniewy.blogspot.com

g m